Mapa zachycených nelegálních přípravků a padělků léků

Zdrojem uvedených údajů o nelegálních přípravcích a padělaných lécích jsou lékové agentury daných zemí.

email facebook twitter sharethisShareThis

Padělky léčiv a nelegální přípravky

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.
 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.