Celní správa České republiky

celni_sprava_2.png Všechny padělky jsou nebezpečné, padělky léků navíc zákeřné.

Obchod s padělaným a pirátským zbožím je i přes nepolevující úsilí celních správ členských států EU obchodem stále velmi lukrativním a průběžně se rozvíjejícím. Vykazuje parametry organizovaného zločinu, zasáhl už do všech výrobních odvětví a dosahuje odhadovaného obratu několika stovek miliard eur ročně.

Padělatelství a pirátství přitom představuje hrozbu pro společnost i jednotlivce, neboť může negativně ovlivnit nejen zdraví a bezpečnost občanů, ale i zaměstnanost a národní ekonomické výsledky. Celní správy členských států EU pak v tomto ohledu mají svoji nezastupitelnou roli, neboť se jako první setkávají se zbožím vstupujícím na území EU. Avšak stejně jako hledají padělatelé nové formy svých nekalých obchodů, musejí i celní správy hledat nové metody a způsoby vedoucí k úspěšnému odhalování padělků dovážených na celní území Společenství. Celosvětově se pak právě celní orgány podílejí více než 70 % na všech případech odhalení padělků.

plukovník JUDr. Ing. Pavel Novotný
generální ředitel Generálního ředitelství cel

Plný text prezentace

Kontakt:

Generální ředitelství cel
Budějovická 7,  14096 Praha 4
Tel. +420 261 331 111
Elektronická podatelna: podatelna@cs_mfcr_cz
http://www.celnisprava.cz

Česká celní správa, stejně jako celní správy ostatních států, má dva základní úkoly, kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.