Česká Asociace Farmaceutických Firem

CAFF_logo_130_2.png Padělání léků představuje v dnešním světě značný hospodářský problém. Především však má padělání léků vysokou společenskou nebezpečnost, neboť ohrožuje lidské životy a podkopává důvěru obyvatel ve veřejné zdravotní systémy.

Hlavním cílem padělatelů léků jsou drahé originální léky. Padělky generických preparátů se v současné době v Evropské unii nevyskytují. Důvodem jsou nízké ceny generických léků, které jsou výsledkem intensivní konkurence na všech trzích. Tato situace se však může změnit.

Díky neinformovanosti a ignoranci mohou však padělky vážně ohrozit generické léky hloupou simplifikací – generikum je označováno za „kopii“ originálu, ačkoliv se nesnaží originál napodobovat – má stejné účinky, bezpečnost i kvalitu.

  • Kopie, falsum = padělek originálu
  • Generikum = ekvivalent originálu

Pokud je nám známo, neutrpěl v posledních letech žádný český pacient škodu užitím padělaného léku. Zdá se, že současný systém je schopen najít a zachytit padělané léky ještě dříve než se dostanou k pacientovi. Licencování, registrační a hodnotící řízení, audity a inspekce tak splňují ve spolupráci s distributory a lékárnami jeden ze svých hlavních cílů: Zabezpečení kvalitní farmaceutické péče. Dalším nezbytným článkem v tomto bezpečnostním řetězci je práce policejních a justičních orgánů.

Možnou mezerou v systému mohou být některé těžko kontrolovatelné nabídky v internetu.

Na aktivitách k potírání padělků spolupracují EU, členské státy a jejich příslušné úřady úzce s farmaceutickým průmyslem. Jedná se o společnou starost a společný cíl zvítězit nad zločinci, kteří škodí lidem a poškozují pověst průmyslu a firem. Vzhledem k tomu, že současný systém a partnerství fungují účinně v boji proti padělkům, považujeme za účelné, posílit tento systém a odstranit eventuelní nedostatky. Zvláštní pozornost by nadále měla být věnována licencování distributorů a paralelních importérů. Potřebu hledat jiný systém nevidíme. 

Emil Zörner
Výkonný ředitel ČAFF

Prezentace:

Kontakt:

Česká asociace farmaceutických firem
Táboritská 23
130 00 Praha 3
Tel./ Fax: +420 222 712 534
Tel.: +420 267 092 287-8
Mobil: +420 724 048 570
E-mail: caff@aff_cz
http://www.aff.cz/

Předmětem činnosti ČAFF je sjednocovat a hájit společné zájmy firem, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem, propagací, marketingem v oblasti humánních léčivých přípravků a dále informatikou v oblasti farmaceutického průmyslu a užití léčivých přípravků.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.