Co dělat, pokud máte pochybnosti o legálnosti nabídky léčiva?

S nelegálními nabídkami léčiv se můžete nejčastěji setkat na Internetu, který umožňuje prodávajícímu zůstat v anonymitě.

Pokud se zde setkáte s nabídkou léčiv, u které nemáte jistotu, zda je legální či ne, můžete si jednoduše zkontrolovat dvě základní věci:

  1. Zásilkový výdej (prostřednictvím Internetu), a to i do zahraničí, může v ČR zajišťovat pouze "kamenná" lékárna. Lékárny, jejichž provoz je řádně schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv najdete v databázi lékáren.

  2. Zásilkovým způsobem je možné vydávat pouze léčivé přípravky, které jsou v České republice registrované a jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Obojí si můžete ověřit v databázi registrovaných léčiv.

Pro ověření je možné využít i Manuál správného nakupování léků na Internetu.

V případě, že se setkáte s nabídkou na prodej přípravků vázaných na lékařský předpis nebo neregistrovaných léčiv, jedná se pravděpodobně o nelegální nabídku a tento nález prosím oznamte SÚKL. K oznámení můžete použít jednoduchý internetový formulář.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.