Existuje nějaká technika zabraňující padělání?

Výroba léčivých přípravků se s častějším výskytem padělků více soustředí na ochranné znaky či symboly, a to ať už na obalu přípravku, vnitřním i vnějším, nebo přímo na tabletě.

Evropská komise předložila k projednávání v prosinci 2008 legislativní návrh, jehož cílem je zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního distribučního řetězce (COM(2008) 668 final). Jedná se o součást tzv. „farmaceutického balíčku“ návrhů na změnu směrnice 2001/83/ES. Citovaný návrh obsahuje mj. i zavedení ochranných prvků na balení léčiv, které mají být aplikovány na rizikové přípravky vydávané na lékařský předpis. Rozhodnutí o tom, které přípravky budou mít povinný ochranný prvek, bude založené na analýze rizika, při které bude Evropská komise brát v úvahu pro každý jednotlivý přípravek nebo kategorii přípravků zejména cenu a objem prodeje, historii výskytu padělků, vážnost onemocnění, pro které je lék určen, potenciální riziko pro zdraví a případné zvláštní vlastnosti přípravku.

Řada výrobců již nyní používá ochranné prvky u svých léků, které jsou často padělány. Návrh má tyto prvky sjednotit a zavést povinnost ověřování ochranných prvků při distribuci a výdeji léků. Z toho vyplývá, že ochranné prvky mají být ve všech členských zemích stejné.

SÚKL na svých stránkách pravidelně informuje o návrzích a aktuálních stádiích legislativních řízení, ve kterých jsou návrhy v naší kompetenci projednávané. Na téma návrhů k padělkům SÚKL v srpnu 2009 vedl veřejnou konzultaci k návrhu předmětné směrnice - http://www.sukl.cz/mezinarodni-spoluprace/pripominky-a-podnety-sukl.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.