Existuje společný monitoring situace výskytu padělků a nelegálních přípravků v rámci EU?

Stávající systém je založen na sdílení informací o výskytu padělků a nelegálních přípravků v rámci celé EU.

Aktivity směřující k boji proti padělatelům jednotlivých zemí EU se sjednotily v roce 2005, kdy vznikla samostatná „Pracovní skupina k problematice vymáhání práva“ založená iniciativou Velké Británie a Irska a fungující pod záštitou sítě ředitelů evropských agentur HMA (Heads of Medicines Agencies). V současnosti tato skupina zahrnuje všechny státy Evropské unie a některé další evropské spolupracující státy jako jsou Švýcarsko a Norsko.

Při záchytu padělku na území České republiky v legálním distribučním řetězci SÚKL rozesílá tzv. rychlou výstrahu ostatním členským státům EU a dalším zemím (Austrálie, Nový Zéland, Švýcarsko ad.) a stejně tak tuto rychlou výstrahu od těchto států přijímá.

Protože je důležité, aby si široká veřejnost uvědomila, že problém padělků se jižnetýká pouze textilu, hudebních nosičů a dalších, ale i zdraví nebezpečné oblasti, do které spadají léky, SÚKL pravidelně informuje o všech případech výskytu padělků a nelegálních přípravků. 

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.