Jak moc přesvědčivé jsou nabízené napodobeniny?

Padělky a nelegální přípravky jsou různé kvality provedení.

S rozvojem technických možností padělatelů je možno říci, že zdařilý padělek nelze pohledem laika, který si nemá možnost zjistit další údaje k originálnímu přípravku, zpravidla rozeznat od originálního výrobku pouze podle vnějšího nebo vnitřního obalu. Ve skutečnosti je totiž padělání léčiv výnosným a organizovaným obchodem, který se logicky zaměřuje pouze na oklamání spotřebitele.
Padělky mohou být vyráběny za neuvěřitelně primitivních podmínek, obsah účinných látek bývá i několikanásobně překročen nebo v nich naopak účinná látka zcela chybí. Kvalita obsažených účinných látek je pak samozřejmě diskutabilní, padělek může a zpravidla obsahuje také nejrůznější příměsi. Padělaná léčiva tak mohou ohrozit i vážně poškodit zdraví pacientů. V zahraničí byly zdokumentovány případy, kdy došlo po požití padělaného přípravku k úmrtí.

Nelegální přípravky mohou být v některých případech vyrobeny farmaceutickou firmou, to však nezaručuje splnění všech evropských výrobních kritérií. Ani u těchto produktů tedy není možné zaručit jejich kvalitu, bezpečnost a účinnost. 

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.