Jaké jsou podmínky pro založení internetové lékárny?

Zásilkový výdej, a to i do zahraničí, může zajišťovat pouze schválená "kamenná" lékárna. 

Lékárnu je možné si zřídit po splnění zákonných požadavků, především:

  • zajištění technických a věcných požadavků na vybavení lékárny (velikost jednotlivých prostor, nutné přístroje pro běžný chod lékárny atd.),
  • splnění hygienických požadavků na provoz, 
  • zajištění kvalifikovaného personálu (farmaceut, farmaceutický asistent a sanitář pro zařízení lékárenské péče).  

Činnost lékárny je pak pravidelně kontrolována např. Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Z výše uvedených důvodů může zajišťovat zásilkový / internetový výdej léčivých přípravků pouze tzv. "kamenná" lékárna, která může zaručit, že nabízené přípravky jsou kvalitní, bezpečné a účinné. Může také zajistit správné nakládání s léky v průběhu jejich skladování i distribuce.   

Lékárna zajišťující zásilkový výdej je povinna zajistit:

a) zveřejnění informací o zásilkovém výdeji, nabídce léčivých přípravků, jejich ceně a nákladech spojených se zásilkovým výdejem,

b) balení a dopravu zásilek obsahujících léčivé přípravky k dodání objednateli způsobem, který zajistí zachování jakosti léčivých přípravků, lékárna zajišťující zásilkový výdej odpovídá za jakost léčivých přípravků, a to i v případě, že si zajistí smluvně přepravu léčivých přípravků u jiné osoby,

c) aby zásilky byly odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat,

d) informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu; tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků, které jí byly oznámeny,

e) možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.