Kontroluje se dostupnost léků na předpis i ze zahraničních stránek?

Kontrola nabídky léčivých přípravků na zahraničních stránkách je prováděna ve spolupráci se zahraničními lékovými agenturami.

Pokud má subjekt, který se dopouští nezákonné činnosti tím, že nelegálně zachází s léky:

  • sídlo na území České republiky, potom porušení zákona řeší Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), případně Policie ČR,
  • sídlo mimo území České republiky, potom o porušení zákona SÚKL informuje pracovníky lékové agentury z členského státu a předá tento případ k řešení.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.