Grémium majitelů lékáren

Logo_GML.png Grémium majitelů lékáren jako profesní sdružení provozovatelů veřejných lékáren se aktivně zapojí do projektu SÚKL s názvem Nebezpečné léky .

Na provozovatelích veřejných lékáren leží velká odpovědnost směrem k občanům za výdej bezpečných a účinných léčiv. Zapojení lékáren do informačního systému o výskytu nebezpečných léčiv v naší zemi je proto správným a samozřejmým krokem. Důvěra a bezpečnost pacientů vždy byla, je a bude naprostou prioritou naší práce v lékárnách. Dosavadní důvěry našich pacientů si velmi vážíme a jsme připraveni udělat vše pro to, abychom ji nikdy nezklamali. Proto podporujeme projekt Nebezpečné léky, který povede, jak pevně věříme, k větší informovanosti široké veřejnosti o riziku užívání neprověřených léků.

Mgr. Marek Hampel
Předseda představenstva

Kontakt:

Grémium majitelů lékáren
U Hranic 3221/14
100 00 Praha 10

Sekretariát
Lenka Pikálková
Tel: +420 272 730 168, 272 733 447
GSM: +420 604 234 409, 602 337 163
E-mail: gml@gmlcr_cz  
http://www.gmlcr.cz

Sdružení si klade za cíl vytvoření jednotné platformy majitelů lékáren k ochraně jejich specifických zájmů. Jde zejména o prosazování etických, materiálních a společenských zájmů, které vznikají při provozování praxe majitelů lékáren. Zájmem tohoto sdružení je i podporovat Český farmaceutický průmysl, obchod, vědu a školství České republiky.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.