Kanada varuje před používáním "POPPERS"

Kanadská léková agentura vydala varování před přípravky, které se označují jako tzv. poppers.

Označení POPPERS se používá pro nitrity a nitráty (včetně isobutyl nitritu, butyl nitritu a amylnitritu), tj. těkavé látky, které se pro dosažení požadovaného účinku čichají.

Isobutylnitrit, tedy jedna z látek obsažených v POPPERS, byla v minulosti uvedena na Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek, ve vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

Tato oblast však nespadá do kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který je dozorovým orgánem v oblasti léčivých přípravků.

SÚKL i přesto před užíváním těchto přípravků varuje a odkazuje na zprávu Kanadské lékové agentury, která upozorňuje na závažná zdravotní rizika.

Celá zpráva je k dispozici ZDE.

Tiskové a informační oddělení
28. 6. 2013

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.