Léky patří mezi nejčastěji padělané komodity

Zpráva Evropské komise informuje o množství zadržených léků z důvodu porušení práv duševního vlastnictví.

Z celkového objemu téměř 115 milionů zadržených kusů padělků tvoří léky podle zprávy Evropské komise 24 %. Mezi nejčastěji zadržené padělky patří tzv. life-stylové léky, jakými jsou např. léky na hubnutí nebo na erektilní dysfunkci. Kromě toho byl zaznamenán výskyt i padělaných léků proti bolesti, proti úzkosti a nespavosti, antidepresiv nebo antibiotik.

Nejvíce padělků léků stále pochází z Číny (téměř 68,2 %), Indie (28,22%) a dále pak z Honk Kongu (1,5 %).

Česká republika v roce 2011 zaznamenala oproti předchozímu roku nárůst o 28 % v celkovém objemu všech produktů zadržených z důvodu porušení práv duševního vlastnictví:

  • V roce 2010 – 1.453.261 kusů (z toho 15.439 kusů léků)
  • V roce 2011 – 1.862.662 kusů (z toho 16.571 kusů léků)

Aktuální údaje v období první poloviny roku 2012, které pravidelně publikuje Celní správa ČR, uvádí, že celní řízení v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví se týkalo více než 6 tisíc kusů léků se škodou vyčíslenou na 2,6 mil. Kč.

Celá zpráva Evropské komise je dostupná zde:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf

Celá zpráva je k dispozici zde:

http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Kontroly%20v%20oblasti%20prv%20duevnho%20vlastnictv/Statistika%20za%20rok%202012_leden_červenec.pdf

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.