Mezinárodní zátah na internetové domény nabízející i padělané léky

Postih provozovatelů internetových obchodů, které nabízejí padělky léčiv, ale i oblečení, elektroniky, luxusního zboží, filmů apod. je velmi komplikovaný a jediným opatřením proti takovému obchodu je zablokování webových stránek. Proto se orgány činné v trestním řízení častěji zaměřují na sledování „toku peněz“, v souladu s akčním plánem EU pro vymáhání práv k duševnímu vlastnictví.

V listopadu 2012 byl zahájen projekt IOS (In Our Sites Transatlantic), který se zaměřuje na prodej padělaného zboží na internetu a tím zajišťuje vymáhání práva a ochranu spotřebitele.

K dnešnímu dni je v rámci projektu celkem 1829 zabavených doménových jmen. Jen při poslední mezinárodní akci bylo Europolem a divizí pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti amerického Imigračního a celního úřadu společně s 25 donucovacími orgány z 19 zemí zabaveno 292 domén. Postup je následující – internetové stránky jsou vypnuty a návštěvník takových stránek se z banneru dozví o zabavení domény z důvodu trestného činu, případně je přístup na takové stránky definitivně odepřen.

Celou operaci koordinoval Europol a americké Národní koordinační centrum práv k duševnímu vlastnictví. Partnery Europolu byly Albánie, Belgie, Bulharsko, Kolumbie, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Litva, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Španělsko a Spojené království.

Tiskové a informační oddělení

10. 12. 2014

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.