Xeplion, 150 mg inj. sus. pro. 1+2j

Stát záchytu Německo
Regulační agentura PEI
Typ padělek
Číslo šarže GFB4D00 GEB3Z00 GGB2500 GIB3200
Podnět
Kde byl zachycen Německo
Datum vyřízení 21. srpen 2017
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel od německé autority hlášení o záchytu padělku léčivého přípravku Xeplion, 150 mg inj. sus. pro. 1+2j, č.š. GFB4D00, s dobou použitelnosti 05/2018. Padělaná balení byla v bulharsko-rumunské verzi a byla zachycena na území Německa. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Léčivý přípravek Xeplion, 150 mg inj. sus. pro. 1+2j, držitele rozhodnutí o registraci společnosti Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Německo je v ČR registrován centralizovanou procedurou (EU/1/11/672/005). Předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.