CellCept, 500 mg tbl. flm. 150

Stát záchytu Německo
Regulační agentura PEI
Typ padělek
Číslo šarže E0456B01 E0461B01 E0469B01 E0479B01 E0484B01 E0489B01 E0497B01 E0500B01 E0501B01 E0502B01 E0504B01 E0507B01 E0512B01 E0513B01 E0523B01 E0545B01
Podnět
Kde byl zachycen Německo
Datum vyřízení 8. březen 2018
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel od německé autority informaci o výskytu balení léčivého přípravku CellCept, 500 mg tbl. flm. 150, čísla šarží: E0456B01, E0461B01, E0469B01, E0479B01, E0484B01, E0489B01, E0497B01, E0500B01, E0501B01, E0502B01, E0504B01, E0507B01, E0512B01, E0513B01, E0523B01, E0545B01 podezřelých z padělání.

Německá autorita upozorňuje, že dotčeny mohou být i další šarže, síly a lékové formy uvedeného léčivého přípravku.

Balení podezřelá z padělání byla zachycena v lékárně na území Německa a jsou v německo-nizozemské jazykové verzi. Vnější obal podezřelých balení nebyl opatřen bezpečnostním holografickým štítkem.

Léčivý přípravek CellCept, 500 mg tbl. flm. 150 je v ČR registrován centralizovanou procedurou (reg. č. EU/1/96/005/004), avšak v této síle a velikosti balení není v ČR obchodován. Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Roche Registration Limited, Velká Británie, potvrdil, že uvedené šarže předmětného léčivého přípravku nebyly dodány na český trh.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.