Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,8ml I

Stát záchytu Bulharsko
Regulační agentura EMA
Typ padělek
Číslo šarže 76279XH05, 76279XH16, 70222XD06
Podnět
Kde byl zachycen Bulharsko
Datum vyřízení 10. duben 2018
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky upozornění na výskyt 6-ti padělaných balení léčivého přípravku Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,8ml I, šarží číslo 76279XH05, 76279XH16, 70222XD06. Padělaná balení jsou v bulharské jazykové verzi. Čísla šarží jsou originálními čísly šarží výrobce. Uvedené šarže byly určeny pro bulharský trh.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti AbbVie Ltd., Maidenhead, Velká Británie, potvrdil, že uvedené šarže předmětného léčivého přípravku nebyly dodány na český trh. Výše uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,8ml I je v ČR registrován centralizovaným postupem (EU/1/03/256/003) a je určen k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, entezopatické artritidy, Crohnovy choroby a ložiskové psoriázy.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.