Votrient 400 mg, tbl. flm. 30

Stát záchytu Německo
Regulační agentura Německá regulační autorita
Typ padělek
Číslo šarže 922C
Podnět
Kde byl zachycen Německo
Datum vyřízení 21. prosinec 2018
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení léčivého přípravku Votrient 400 mg, tbl. flm. 30, podezřelých z padělání.
Německá regulační autorita informuje o výskytu balení léčivého přípravku Votrient 400 mg, tbl. flm. 30, číslo šarže 922C, doba použitelnosti 04/2019, podezřelých z padělání. Podezřelá balení byla zachycena distributorem na území Německa. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce. Uvedená šarže byla určena pro slovenský a polský trh.

Léčivý přípravek Votrient 400 mg, tbl. flm. 30 je v ČR registrován centralizovaným postupem Společenství, avšak v této velikosti balení nemá v ČR spotřeby. Léčivý přípravek Votrient je indikován k léčbě karcinomu ledviny, sarkomu měkkých tkání.

Dle vyjádření držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Votrient 400 mg, tbl. flm. 30, společnosti Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Velká Británie nebyla dotčená šarže uvedena na trh v ČR.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.

« Zpět

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.