Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml I

Stát záchytu Nizozemsko
Regulační agentura Nizozemská regulační autorita
Typ padělek
Číslo šarže 1085979A
Podnět
Kde byl zachycen Nizozemsko
Datum vyřízení 21. prosinec 2018
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel od nizozemské regulační autority hlášení o výskytu balení léčivého přípravku Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml I podezřelých z padělání.

Nizozemská regulační autorita informuje o záchytu balení léčivého přípravku Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml I, číslo šarže 1085979A, doba použitelnosti 12/2019 podezřelých z padělání.

V balení výše uvedené šarže léčivého přípravku Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml I byla německým distributorem nalezena předplněná injekční stříkačka odlišné šarže č.1089005, doba použitelnosti 02/2020.

Obě šarže odpovídají originálním číslům šarží výrobce. Šarže č.1085979A byla určena pro bulharský a estonský trh. Šarže č.1089005 byla určena pro turecký trh.

Léčivý přípravek Prolia, 60 mg inj. sol. 1x1 ml je v České republice registrován centralizovaným postupem Společenství a používá se k léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin.

Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.

« Zpět

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.