Viread 245 mg, 30 a 90 tbl

Stát záchytu Německo
Regulační agentura PEI
Typ padělek
Číslo šarže 13VR039D
Podnět
Kde byl zachycen Německo
Datum vyřízení 13. duben 2015
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

Padělaný přípravek byl zachycen v německé lékárně a následně předán originálnímu výrobci. Ačkoliv tablety byly výrobcem potvrzeny jako originální, primární a sekundární obal je padělaný. Přípravek byl přebalován německým souběžným dovozcem z řecko-kyperské jazykové verze. V České republice jsou registrovány obě velikosti balení 30 i 90 tablet.

Další informace

 padělku léčivého přípravku byly zjištěny následující odlišnosti od originálního přípravku:

  • Potisk číslem šarže a dobou exspirace na primárním obalu je světlejší než u originálního přípravku
  • Číslo šarže a doba exspirace uvedená na sekundárním obale jsou tmavší než u originálního přípravku
  • U padělaného obalu jsou číslice doby exspirace v rovině
  • Číslice 1, 2 a 3 na sekundárním obale jsou zřejmě psané jiným fontem
  • Řecká písmena nalevo od přelepeného textu jsou odlišná od originálního přípravku
  • Číslo šarže na sekundárním obalu je umístěno lehce níže

Dle vyjádření držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Viread 245 mg, 30 a 90 tbl, por. tbl. flm., společnosti Gilead Sciences International Ltd, Abington, Cambridge, nebyla napadená šarže uvedena na trh v České republice. Uvedená šarže nebyla nalezena ani v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Souběžný dovoz do ČR není povolen.

Odkazy

http://www.sukl.cz/leciva/informace-o-vyskytu-padelku-leciveho-pripravku-viread-245-mg

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-

« Zpět

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.