MabThera 500 mg

Stát záchytu Německo
Regulační agentura PEI
Typ padělek
Číslo šarže N7008B09 a N7032B05
Podnět
Kde byl zachycen Německo
Datum vyřízení 9. září 2015
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Padělaná balení vykazovala následující odlišnosti od originální léčivého přípravku:
- Vnější obal padělaného balení odpovídal bulharské jazykové verzi, zatímco vnitřní obal odpovídal řecké jazykové verzi.
- Číslo šarže na vnějším obalu je N7032B05, zatímco na vnitřním obalu je uvedeno N7008.
- Doba použitelnosti na vnějším obalu je 02/2017, zatímco na vnitřním obalu je uvedeno 11/2016.

Podrobnosti

Padělané přípravky byly zachyceny souběžným dovozcem v Německu. Šarže byla určena pro bulharský trh.

Dle vyjádření držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku MabThera 500 mg, inf. cnc. sol. 1x 50 ml, společnosti Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie nebyla dotčená šarže uvedena na trh v České republice. Uvedená šarže nebyla identifikována ani v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek MabThera 500mg, inf. cnc. sol. 1x50ml je v České republice registrován a používá se k léčbě nehodgkinského lymfomu, chronické lymfatické leukémie, revmatoidní arthritidy, granulomatózy s polyangiitidou a mikroskopické polyangiitidy.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-

« Zpět

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.