HUMIRA 40 MG/0,8 ML, INJ SOL, 2x0,8ML

Stát záchytu Německo
Regulační agentura PEI
Typ padělek
Číslo šarže 50062XD09
Podnět
Kde byl zachycen Německo
Datum vyřízení 20. listopad 2015
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg, sdr. inj. sol., 2x0.8ml I, č.šarže 50062XD09, použitelnost 01/2017.

Padělané balení výše uvedené šarže bylo zachyceno v rámci souběžného dovozu u německého distributora, kterému padělané balení uvedené šarže dodal slovenský distributor. Padělané balení bylo v česko-slovenské jazykové verzi.

Dle sdělení držitele rozhodnutí o registraci, společnosti AbbVie Ltd., Maidenhead, Velká Británie, byla šarže č.50062XD09 dodána na český a slovenský trh. Léčivý přípravek je na trh uváděn v česko-slovenském dvojjazyčném balení.

Léčivý přípravek Humira 40 mg, sdr. inj. sol., 2x0.8ml I je v České republice registrován centralizovanou procedurou a je určen k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, entezopatické artritidy, Crohnovy choroby a ložiskové psoriázy u pediatrických pacientů.

V souvislosti s touto zprávou SÚKL upozorňuje všechny subjekty, aby tomuto věnovali maximální pozornost a odebírali léčivé přípravky výhradně od oprávněných subjektů. V případě jakýchkoliv pochybností uložte podezřelá balení uvedené šarže do karantény za účelem prověření dodavatelského řetězce a neprodleně kontaktujte SÚKL, telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl.cz nebo infs@sukl.cz, a zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnost Abbvie s.r.o., telefonicky na +420 233 098 111 nebo elektronicky na info-cz@abbvie.com

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

 

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.