Crestor, 10 mg, tbl.flm. 28

Stát záchytu Tchaj-wan
Typ padělek
Číslo šarže MV503, MK479
Podnět
Kde byl zachycen Tchaj-wan
Datum vyřízení 11. duben 2017
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

Padělané léčivé přípravky byly zachyceny na území Tchaj-wanu a byly v čínské jazykové verzi.

Léčivý přípravek Crestor, 10mg tbl. flm. 28 je v České republice registrován národním postupem v české jazykové verzi, obsahuje léčivou látku rosuvastatinum a používá se k léčbě hypercholesterolemie a k prevenci kardiovaskulárních příhod.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost AstraZeneca UK Limited, Cambridge, Velká Británie, potvrdil, že předmětné šarže nebyly dovezeny na trh v ČR. Dotčené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Léčivý přípravek není dovážen ani v rámci souběžného dovozu.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.