Národní protidrogová centrála

NPC_130.png Léky, věc veřejná: Hrozba padělků

V souvislosti s přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, byla přijata opatření, která jsou z věcného hlediska nezbytná k zajištění omezení dostupnosti látek s dopingovým účinkem a to především trestněprávní postih některých společensky nebezpečných jednání týkajících se nakládání s některými látkami s dopingovým účinkem, která do té doby nebylo možné trestněprávně postihnout. Z tohoto důvodu byla nahrazena skutková podstata trestného činu „podávání anabolických látek mládeži“ nově pojatou skutkovou podstatou „Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem“.

Dle ustanovení § 289 odst. 4 trestního zákoníku vláda nařízením stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu § 288, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288. 

Národní protidrogová centrála služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (dále jen „NPC“) rozlišuje problematiku na tři základní oblasti:

A) LÉČIVA (ve smyslu nařízení vlády č. 454/2009 Sb.)

V současné době se pracovníci NPC domnívají, že právě léčiva neregistrovaná v České republice a padělky těchto léčiv budou předmětem zájmu zločineckých struktur působících na území České republiky, neboť relativně velice jednoduchá výroba garantuje značný zisk.

To potvrzuje i Operace "SWORD". 

B) VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

V této oblasti nebylo zatím pracovníky NPC zaznamenáno zneužívání těchto přípravků na území České republiky. 

C) DOPLŇKY STRAVY

Doplňky stravy jsou zvláštní kategorií potravin, a jsou definovány jako potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích. Výroba doplňků stravy a jejich uvádění na trh se řídí požadavky potravinového práva.

Policie České republiky bude ve všech  případech zjištění doplňků stravy obohacených látkami uvedenými v nařízení vlády č. 454/2009 Sb. postupovat dle trestního zákoníku, a to jak ve směru k provozovatelům potravinářských podniků, tak následně ve vztahu k distributorům a prodejcům těchto doplňků stravy. 

vrchní rada plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH
ředitel

Plný text prezentace:

  • Prezentace.pdf Prezentace.pdf (451,52 KB) - vrchní rada plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH

Kontakt:

Policejní prezidium ČR
poštovní schránka 62/NPC
170 89 Praha 7
Telefon: 974 836 510
Fax: 974 836 519
E-mail: npdc@mvcr_cz
http://www.policie.cz/narodni-protidrogova-centrala-skpv.aspx

Hlavním úkolem Národní protidrogové centrály je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost na úseku nedovolené výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, zejména v jejích organizovaných a mezinárodních formách. Cílem našeho snažení je snižování nabídky nelegálních drog v České republice a prosazování práva v této oblasti. Kromě toho se podílíme na tvorbě a realizaci národní strategie protidrogové politiky a v preventivní oblasti vytváříme projekty zaměřené na vzdělávání odborné veřejnosti a nespecifickou primární prevenci.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.