Operace Pangea II

Ve dnech od 16. do 19. listopadu 2009 probíhal mezinárodní akční týdenese zaměřením na internetový prodej padělaných a nelegálních léčiv. Mezinárodní akční týden měl za cíl zdůraznit nebezpečí nákupu takových léčiv prostřednictvím internetu.  

Díky stále narůstajícímu počtu webových stránek, jejichž prostřednictvím si lze opatřit nebezpečná a nelegální léčiva, zorganizoval v tomto týdnu INTERPOL a pracovní skupina IMPACT při Světové zdravotnické organizaci (WHO) mezinárodní operaci nesoucí název Pangea II, které se zúčastnilo 26 zemí z celého světa. 

V rámci této mezinárodní operace úzce spolupracovaly jak národní lékové agentury, tak policie a celní správy zúčastněných zemí. 

Operace se zaměřila na tři klíčové komponenty nelegálních webových stránek, a to jejich providery, platební systémy a doručovací služby. 

V rámci operace bylo zadrženo celkem 955 nelegálních zásilek a bylo zrušeno nebo znepřístupněno 72 nelegálních  webových stránek. 

Za Českou republiku se operace zúčastnil také SÚKL, který v rozsahu svých činností aktivně monitoruje a šetří nelegální zacházení s léčivými přípravky. V rámci akce Pangea II bylo ve spolupráci s Celní správou na mezinárodním poštovním uzlu společně prověřeno 23 zásilek ze třetích zemí s podezřením na obsah nelegálních léčiv, přičemž 20 zásilek nebylo vpuštěno do České republiky. 

SÚKL dále zakročil proti 7 webovým stránkám nelegálních internetových lékáren, jejichž domény jsou sice registrovány v České republice, avšak své aktivity řídí ze zahraničí. 

Při nákupu prostřednictvím internetových nabídek, jejichž původce není jasně označen, nemůže být zaručena jakost, účinnost a bezpečnost takto získaných léků. Ke kupujícímu se tedy může dostat přípravek, který obsahuje nižší než deklarované množství účinné látky nebo neobsahuje účinnou látku vůbec, případně může mít zcela jiné složení. Lék může být také poškozen nesprávným uchováváním. Jeho užití tak představuje závažné riziko pro zdraví kupujícího.

Internetový prodej léčiv v ČR je legální pouze prostřednictvím tzv. „kamenné" lékárny a lze jím vydávat pouze léky registrované (schválené k uvedení na trh) a volně prodejné, viz Manuál správného nakupování léků na Internetu
Pokud se na Internetu setkáte s jinou, tzn. nelegální nabídkou léků, informujte prosím Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to pomocí
elektronického formuláře nebo na emailu infs@sukl_cz.


Státní ústav pro kontrolu léčiv, Celní správa ČR
20.11.2009

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.