Operace SWORD

Dne 26. srpna 2008 byla policisty Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR ukončena operace s krycím názvem „SWORD“.

Po více než ročním prověřování trestné činnosti byla zadržena organizovaná skupina pachatelů podezřelých z nedovolené výroby a distribuce omamných a psychotropních látek, dále z porušování práv k ochranné známce a z nedovoleného podnikání.

Jednalo se o dva muže české národnosti a jednoho muže turecké národnosti. Tento byl v minulosti trestně stíhán v SRN za delikty související s anaboliky a krácení daně.

Dva Češi byli zadrženi v Praze a muž turecké národnosti byl zadržen nedaleko Prahy.

Skupina pachatelů kolem osoby turecké národnosti, který byl organizátorem, se podílela na výrobě a distribuci anabolických preparátů. K výrobě látek docházelo za využití průmyslového vybavení, kdy pachatelé výrobky následně balili a bez platné licenční smlouvy opatřovali názvy, které jsou chráněny ochranou známkou. Produkty následně vyváželi  za hranice České republiky a to ve velkém množství.

V rámci operace SWORD, kdy Národní protidrogová centrála spolupracovala s policejními orgány ve Švédsku a Španělsku a prostřednictvím Generálního ředitelství cel ČR s celními orgány ve Velké Británii a Německu, došlo na území Evropy k zadržení 4 zásilek anabolických steroidů. Ve Švédsku bylo mimo jiné zadrženo více než 650 000 dávek a jednalo se o největší zadrženou zásilku anabolik v historii země. Ve Velké Británii byla zadržena jednak zásilka v hodnotě 800.000,-  GBP, což je více než 24 000 000,- Kč a také další zásilka anabolických steroidů o váze 1100 kg. Další zásilka byla zadržena ve Španělsku.

Při domovních prohlídkách na území ČR byla zajištěna anabolika ve formě polotovarů i hotových výrobků a to v hodnotě desítek milionů korun. Kromě toho bylo zajištěno profesionální zařízení k výrobě těchto látek. Zajištěné věci jsou v současné době předmětem dalšího zkoumání. Dle předběžného vyjádření specialistů z Kriminalistického ústavu se v tomto případě jednalo o profesionální velkovýrobu.

Nahrávky z domovní prohlídky:

V rámci prohlídek byla v místě bydliště osoby turecké národnosti zadržena nelegálně držená střelná zbraň.

Policejním orgánem Národní protidrogové centrály bylo zahájeno trestní stíhání zadržených, a to pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů dle ustanovení § 187 odst. 1 trestního zákona, dále pro porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle ustanovení § 150 odst. 1 trestního zákona a neoprávněné podnikání podle ustanovení  § 118 odst. 1, kdy v případě prokázání trestné činnosti hrozí obviněným trest odnětí svobody v délce 1 až 5 let.

Soudce příslušného soudu rozhodl o vzetí všech pachatelů do vazby.

S ohledem na rozsah trestné činnosti v kontextu se současnou právní úpravou České republiky v oblasti anabolických steroidů, respektive vzhledem k neexistenci trestně právního postihu je zřejmé, že pachatelé tento právní stav České republiky pro svou činnost využili.

Národní protidrogová centrála
služby kriminální Policie a vyšetřování

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.