Přípravky na hubnutí (anorektika)

V nelegálních a padělaných lécích na podporu hubnutí se často objevují účinné látky, jejichž užívání bez dohledu lékaře může způsobit závažné poškození zdraví.

Nejčastěji se jedná o tyto látky:

SIBUTRAMIN

Při používání přípravků potlačujících chuť k jídlu (přípravky s obsahem sibutraminu) bez dohledu lékaře existuje nebezpečí: 

 • zdravotních komplikací u pacientů s poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie), obezitou nezpůsobenou přejídáním, duševním nebo nervovým onemocněním, poruchami spánku, onemocněním srdce a cév a dalších,
 • tachykardie (zrychlená srdeční frekvence), palpitace (bušení srdce), poruchy srdečního rytmu, hypertenze (zvýšení krevního tlaku), vasodilatace (zrudnutí obličeje a krku s návaly horka),
 • nespavost, závratě, parestesie (brnění končetin, mravenčení),
 • bolest hlavy, zastřené vidění, úzkost, pocení,
 • změna chuti, průjem a zvracení, krvácení do zažívajícího ústrojí,
 • kožní krvácení, projevy přecitlivělosti v rozsahu od mírných kožních vyrážek a kopřivky až po otok v oblasti hrtanu, hltanu nebo jazyka (angioedém) a šokový stav,
 • změny nálady (deprese), rozrušení,
 • epileptické záchvaty, přechodná krátkodobá porucha paměti,
 • onemocnění ledvin, zadržování moči,
 • poruchy pohlavních funkcí a menstruačního cyklu.

FENTERMIN

Při používání přípravků potlačujících chuť k jídlu (přípravky s obsahem fenterminu) bez dohledu lékaře existuje nebezpečí: 

 • psychotické reakce nebo psychózy (duševní onemocnění, při němž nemocný ztrácí kontakt se skutečností, kterou jinak vnímá, hodnotí, a proto se jinak chová), deprese, nervozity, agitovanosti (neklidu), poruchy spánku a vertigo (závratě),
 • tachykardie (zrychlení srdeční frekvence), palpitace (bušení srdce), hypertenze (vysoký krevní tlak), rekordiální bolesti (v oblasti srdce),
 • při užívání této látky tam, kdy je to kontraindikováno, může dojít ke zhoršení již existujících, onemocnění nebo ke zvýšení účinku léku a s tím souvisejícím zvýšeným rizikem vzniku nežádoucích účinků.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.