Sexuologická společnost ČLS

Sexuologická společnost ČLS konstatuje, že lékaři sexuologové se poměrně často setkávají s tím, že pacienti dříve, než navštíví lékaře, nakupují různé medikamenty a potravinové doplňky na Internetu, nebo od pokoutních prodejců. Jedná se o látky s účinky afrodisiackými, látky na podporu erekce, a také hormonální přípravky s anabolickým účinkem.

Samoléčení sexuálních dysfunkcí může být pro pacienta riskantní pro nebezpečné účinky přípravků neověřeného původu. Může však také zabránit důkladnému vyšetření a odhalení základního onemocnění, jehož příznakem jsou potíže v pohlavním životě.

Za Sexuologickou společnost ČLS

Doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina,CSc.

Kontakt:

Sexuologická společnost ČLS JEP
Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
tel: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
http://www.sexuologickaspolecnost.cz/

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.