Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

tuv_cz_130.png V souvislosti se stále se zvyšujícím tlakem na kvalitu a bezpečnost farmaceutických přípravků a různých doplňků stravy a neustálým tlakem na snižování veškerých nákladů může dojít k ohrožení bezpečnosti výrobků a v neposlední řadě k ohrožení zdraví a života pacientů.

Jakékoliv padělky léků určených pro podání lidem na základě lékařského předpisu jsou nebezpečné, protože:

 • v případě nižšího množství účinné látky než je deklarováno, může dojít vzhledem k neúčinnosti léku k trvalému poškození organismu či prodloužení doby zlepšení stavu nemocného
 • v případě většího množství účinné látky, než je deklarováno, může dojít k poškození organismu, trvalým následkům či náhlým komplikacím z důvodu toxicity léku
 • v případě použití léků na lékařský předpis laikem bez kontroly lékařem může dojít k závažným zdravotním komplikacím z důvodu neznalosti účinku léčiva  na jiné orgány, než je léčivo určeno, či z neznalosti účinku léku v případě, že nemocný užívá zároveň i jiné léky
 • Již samo zařazení léku do kategorie léků na lékařský předpis by mělo být důrazným varováním před laickým nákupem a užitím, a to i přesto, že se jedná o legálně vydávaný lék.
 • V případě požití padělku není nikým garantován ani druh léčiva, ani jeho množství v daném léku – jeho účinky tak mohou mít zásadní vliv na lidské zdraví.

V souvislosti se stále se zvyšujícím tlakem na kvalitu a bezpečnost farmaceutických přípravků a různých doplňků stravy a neustálým tlakem na snižování veškerých nákladů může dojít k ohrožení bezpečnosti výrobků a v neposlední řadě k ohrožení zdraví a života pacientů.

Jednou z možností kontroly způsobu výroby a bezpečnosti finálních výrobků je zavedení systému managementu jakosti nezávislou odbornou stranou. Zavedení Quality Management Systemu (QMS) a jeho následná certifikace je způsobem garance vhodnosti jednotně nastavených principů, které jsou součástí provozu, správné výrobní praxe a naplnění veškerých legislativních požadavků na výrobky.

Význam certifikace systému managementu jakosti u výrobce léků, doplňků apod.:

 • zvýšení optimalizace systému řízení celé společnosti
 • zlepšení komunikace uvnitř společnosti i vůči zainteresovaným stranám
 • zlepšení kvality dodavatelů na základě jejich periodického hodnocení z hlediska kvality dodávaných surovin do farmaceutických přípravků, přístrojového vybavení, jako i poskytování služeb
 • celkovému zlepšení fungování hlavních procesů společnosti a řízení externích procesů
 • kontinuální zvyšování odborné úrovně personálu
 • zefektivnění pracovních postupů

Kontakt:

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Tel.: + 420 239 046 800
Fax: + 420 239 046 805
Email: info@tuv-sud_cz
http://www.tuv-sud.cz/

Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání ve všech odvětvích průmyslu a služeb.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.