Státní ústav pro kontrolu léčiv

sukl_logo_cz_standard_male_2.jpg Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahajuje informační kampaň „Nebezpečné léky“ zaměřenou proti padělkům a nelegálním léčivým přípravkům. SÚKL chce upozornit širokou veřejnost na problematiku možného nebezpečí nakupování léků na internetu.

Nejčastěji zachycené nelegální přípravky či padělky jsou určeny na léčbu erektilní dysfunkce a anabolické steroidy, dále pak léky na hubnutí. Jedná se o přípravky dostupné pouze na lékařský předpis. Lze tedy předpokládat, že lidé volí cestu nákupu, která nevyžaduje návštěvu lékaře a získání lékařského předpisu. Nákup na Internetu se jim tudíž jeví na první pohled jako snadná a rychlá cesta. Kupující by si však měli uvědomit, že pohodlná cesta k lékům po Internetu je zároveň velmi nebezpečná a že léky získané mimo legální dodavatelský řetězec mohou poškodit zdraví. V zahraničí, například ve Švédsku, byla zaznamenána i úmrtí.

Martin Beneš
ředitel SÚKL

Prezentace:

Kontakty:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10
Tel: 272 185 111
Email: posta@sukl_cz
www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.