SÚKL provádí analýzy padělků zachycených Národní protidrogovou centrálou

Národní protidrogová centrála (NPS) zveřejnila výsledky téměř ročního sledování a vyšetřování trestné činnosti v oblasti nelegálního organizovaného obchodu s látkami s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jejich padělky.

Toto vyšetřování vyvrcholilo koncem listopadu loňského roku, kdy v rámci operace s krycím názvem „DOBÍRKA“ bylo zadrženo celkem pět osob a zajištěno velké množství zakázaných přípravků. Vesměs se jedná o anabolické steroidy a přípravky na potenci.

Při této akci, která je nejrozsáhlejší realizovanou operací v oblasti nelegálních přípravků a padělků, bylo zajištěno cca 20.000 tablet, přes 500 ampulí (à 1ml) a 100 vialek o objemu 2-10 ml.

Státní ústav pro kontrolu léčiv se podílí na identifikaci nelegálních léčiv, a to prostřednictvím analýzy celkem 148 vzorků z uvedené zásilky. Do dnešního dne bylo kompletně zpracováno 10 vzorků, 30 vzorků je rozpracovaných. Další analýzy budou následovat. Tyto léky v drtivé většině obsahují jiné než deklarované množství účinné látky. V některých z nich je pak jiná účinná látka nebo i směs více účinných látek, toxické nečistoty, případně mohou být závadné i z hlediska mikrobiologického. Většina vzorků dle nalezených etiket pochází z jihovýchodní Asie (Thajsko, Indie, Čína).

A jak se k nám tyto padělky dostaly? Hlavní organizátor této činnosti nakupoval látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem na Slovensku a dovážel je do České republiky, kde je s pomocí ilegální sítě dále distribuoval. Tyto látky dále pachatelé nabízeli na diskusních internetových fórech týkajících se kulturistiky a zdravé výživy, kde vystupovali pod virtuálními identitami. Většina nakupujících, mezi které patří lidé ze sportovního prostředí včetně registrovaných sportovců, netušila, že se jedná o padělky.

Tiskové a informační oddělení
9. 2. 2015

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.