Zpráva WHO o problematice výskytu padělků ve světe

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že až 10 % léčivých přípravků, které se vyskytují na trhu v zemích s nízkým a středním příjmem, jsou padělky.

Jde buď o léky, které obsahují jen zlomek deklarované účinné látky a léčba se tedy míjí účinkem, nebo jsou to padělky, které obsahují škodlivé a nebezpečné látky a přímo tak ohrožují lidské životy.

V roce 2013 založila WHO globální systém sledování a monitorování nestandardních a padělaných přípravků a díky 550 vyškoleným regulátorům ze 141 zemí obdržela do dnešního dne 1 500 zpráv o nelegálních a padělaných lécích ze všech koutů světa.

Nejvyšší procento případů pochází z afrického kontinentu (42%). Evropa s Amerikou jsou na tom, co se týče hlášení, stejně (21%). WHO si je vědoma toho, že veliké množství případů zůstane skryto, ale i tak má dle dostupných informací o nelegálním trhu s léčivy větší přehled než v minulosti a může přijímat adekvátní opatření.

Z přijatých zpráv a výzkumu WHO, který vycházel ze studií v 88 zemích s nízkým a středním příjmem zahrnující 48 tis. vzorků léčivých přípravků, vyplývá, že spektrum padělaných léků je široké a že padělané jsou jak originální léky, tak generika. Studie také ukázala, že jde jen o špičku ledovce, že je třeba zvýšit dohled a zpětnou vazbu na trhu s léky a pokračovat ve výzkumech. Jen tak bude možné přesněji odhadnout hrozbu, kterou černý trh s léky pro světové zdravotnictví představuje.

Užívání padělaných léků nejen ohrožuje zdraví lidí, ale je také velkou finanční zátěží pro celý zdravotnický systém, kdy dodatečně vynaložené náklady na zdravotní péči v důsledku selhání léčby po užití padělků dosahují desítek miliónů dolarů.

Moderní doba a globalizace sebou paradoxně nesou nejen pozitiva v podobě široké dostupnosti léčiv a zdravotní péče jako takové, ale i rizika. Rychle se šířící obliba nákupů přes internet umožňuje obcházet regulační dohled jednotlivých zemí nad léčivými přípravky.

V České republice se boji proti nelegálním a padělaným lékům věnuje SÚKL již řadu let, a to ve spolupráci s dalšími institucemi jako jen např. Policie ČR, Celní správa či Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Zajištěné a následně analyzované padělané a nelegální léky zveřejňuje na webových stránkách informační kampaně www.nebezpecneleky.cz. Od letošního roku zde také upozorňuje a varuje spotřebitele na webové stránky, kde jsou kromě padělků a nelegálních přípravků nabízeny zejména doplňky stravy, kterým jsou neoprávněně přisuzovány léčebné vlastnosti, a přípravky bez ověřené kvality, účinnosti a bezpečnosti, které mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví.

Zdroj:  http://lekarenstvi.apatykar.info/lekarenstvi-ve-svete/clanek-4181/

Tiskové a informační oddělení

12. 12. 2017

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.