Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

aifp_130.png Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), sdružující 31 významných farmaceutických společností s vlastním výzkumem a vývojem léčiv, plně podporuje všechny aktivity státní správy v boji proti nelegálním léčivům. AIFP se stala hrdým partnerem informační kampaně Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňující širokou veřejnost na nebezpečí plynoucí z nákupu léčivých přípravků z nelegálních zdrojů.

Jsme si vědomi toho, že velkou část léčivých přípravků z nelegálních zdrojů tvoří padělky originálních léků. Skutečnost, že jsou tyto nelegální výrobky často velmi podprůměrné kvality a bez požadované účinnosti, představuje závažné riziko pro lidské zdraví i život. Zároveň snižuje důvěru pacienta v bezpečnost a účinnost léčiv, což je jev velmi nebezpečný. Nelze také pominout fakt, že ohrožení zdraví vlivem požití padělku může paradoxně poškodit trh i reputaci originálních výrobců léčiv, kteří však vyrábí léky zcela bezpečné a účinné.

V celoevropském měřítku způsobují nelegální a zejména padělané léky velké hospodářské škody – vedou k velkým ztrátám na daních státu, podkopávají politiku zaměstnanosti a investic a jsou napojeny na organizovaný zločin.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům považuje AIFP boj proti nelegálním léčivům za nezbytný a podporuje všechny iniciativy odpovědných správních orgánů v této věci.

Radim Petráš
Výkonný ředitel

Prezentace

Tiskové zprávy

Blog Radima Petráše

Kontakt: 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
IBC pobřežní 3
Praha 8 186 00
tel.:+420 224 832 551
fax: +420 224 832 554
www.aifp.cz

Výkonný ředitel

Radim Petráš, e-mail: radim.petras@aifp_cz

Sekretariát

Tajemnice
Lenka Kaška, e-mail: lenka.kaska@aifp_cz
Asistentka
Alena Pařízková, e-mail: alena.parizkova@aifp_cz

Posláním AIFP je zasazovat se o co nejvyšší dostupnost inovativních léků, které vyvíjejí a českým pacientům přinášejí členské společnosti asociace, a přispívat ke kultivaci prostředí a upevňování etických principů na českém farmaceutickém trhu.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.