Co je nelegální přípravek?

Nelegálním přípravkem se může stát výrobek, který není registrován a určen k prodeji na českém trhu, ačkoliv odpovídá svým složením, totožností i názvem registrovaným výrobkům v jiné zemi mimo Evropskou unii.

Za nelegální přípravek lze také označit přípravek, který je sice prezentován jako lék, avšak nesplňuje stanovené požadavky a tudíž jeho léčivé účinky nejsou deklarované, případně nemá jasně definovaný statut.

Nelegální přípravky jsou nejčastěji:

  • vyráběny za primitivních výrobních podmínek,
  • uchovávány a distribuovány za nesprávných teplotních podmínek, které ovlivňují kvalitu přípravku.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.