Jak je to s dostupností volně prodejných léků například v drogeriích?

V ČR již dlouhou dobu existuje kategorie léčivých přípravků, tzv. vyhrazená léčiva. Tato léčiva jsou volně dostupná téměř kdekoliv, například na čerpacích stanicích, v prodejnách zdravé výživy, drogériích, atd.

Jestliže provozovatel zajistí splnění základních bezpečnostních požadavků, které omezují případná poškození uživatelů léčiv z neznalosti pravidel uchovávání, označování léčivých přípravků apod., potom prodeji těchto léčiv jeho prostřednictvím nic nebrání.

Provozovatelé musí zajistit, aby každá osoba prodávající vyhrazené léčivé přípravky získala osvědčení pro prodejce vyhrazených léčiv, a to z důvodu zajištění kvality léčivých přípravků. Při výdeji je nutné zajistit poskytování informací, tak jak je tomu v lékárně.
Ze zákona pro prodejce vyhrazených léčiv vyplývají další povinnosti.

Povinností prodejce vyhrazených léčiv je:

a) zajistit, aby každá fyzická osoba prodávající vyhrazené léčivé přípravky získala osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčivých přípravků,
b) dodržovat pravidla správné praxe prodejců vyhrazených léčivých přípravků,
c) prodávat pouze vyhrazené léčivé přípravky,
d) vyřadit z prodeje vyhrazené léčivé přípravky, jestliže:

  1. byl upozorněn na jejich závadu,
  2. uplynula doba jejich použitelnosti,
  3. byla porušena celistvost jejich vnějšího nebo vnitřního obalu,
  4. chybí, popřípadě není čitelné označení jejich obalu,
  5. nebyly dodrženy podmínky, za nichž mají být tyto léčivé přípravky skladovány, nebo
  6. tak rozhodl SÚKL – např. zjištění závažných nežádoucích účinků, závady v jakosti,

e) předat nepoužitelný vyhrazený léčivý přípravek k odstranění,
f) nakupovat vyhrazené léčivé přípravky pouze od distributorů nebo výrobců těchto léčivých přípravků a doklady o nákupu, skladování a prodeji vyhrazených léčivých přípravků uchovávat po dobu nejméně 5 let.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.