Jaké postihy hrozí nelegálním prodejcům?

Zákon o léčivech stanovuje pokuty za nedovolené zacházení s léčivými přípravky.

Za nedovolené zacházení s léčivými přípravky umožňuje zákon o léčivech SÚKL udělovat pokuty až ve výši 3.000.000 Kč. Neexistuje však definice nelegálního zacházení s léčivými přípravky v trestním zákoně, která by umožnila soudům ukládat tresty ještě přísnější.

18 zemí z 27 zemí EU v rámci národního práva již přistoupila k definování skutkové podstaty trestného činu nelegální výroby a produkce léčivého přípravku a jiného nelegálního nakládání s léčivými přípravky.
Trestní zákon České republiky však nelegální nakládání s humánními léčivými přípravky nedefinuje jako samostatně uvedenou skutkovou podstatu. Osobu, která vyrábí, distribuuje či jinak nabízí padělky nebo nelegální přípravky lze zatím stíhat podle tohoto zákona za porušení obecných pravidel, např. trestný čin "Neoprávněné podnikání" dle §118 trestního zákona a "Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu" dle §150 trestního zákona.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.