Mezinárodní obchodní komora ČR

ICC_Logo_CMYK_CZ_1.jpg Podle údajů Mezinárodní obchodní komory stojí padělatelství a pirátství světovou ekonomiku 750 miliard dolarů ročně. Výroba, následná distribuce a prodej plagiátů však nepůsobí škody jen majitelům práv z duševního vlastnictví, ale ve významném měřítku ohrožuje zdraví, bezpečnost a majetek obyvatelstva, zaměstnanost, konkurenceschopnost, obchod a investice do výzkumu, inovace a v neposlední řadě daňové výnosy. Kromě toho přináší i rizika bezpečnostní a propojení na organizovaný zločin.

Projekt ORIGINAL Mezinárodní obchodní komory v ČR 

Logotyp_Respektuji_original.jpg

http://www.respektujioriginal.cz/

Logotyp_Respektuji_original.jpg

VIZE: Společnost, kde duševní vlastnictví je respektováno a chráněno.

MISE: Sjednocení podnikatelské komunity s cílem efektivněji identifikovat problémy ochrany duševního vlastnictví, za součinnosti zástupců veřejné správy tato práva chránit a zvýšit veřejné povědomí o nebezpečích a dopadech padělatelství a pirátství.

CÍLE: Vytvoření iniciativy složené ze zástupců státní správy, samosprávy, podniků a spotřebitelů, která se zaměří zejména na:

  • výměnu informací o situaci v problematice padělků a pirátství v jednotlivých odvětvích
  • výměnu informací o technikách efektivní ochrany duševního vlastnictví
  • informování široké veřejnosti o bezpečnostních a zdravotních rizicích, ekonomických a sociálních nákladech a ztrátách způsobených padělatelstvím a pirátstvím
  • vynucení a podporu efektivního boje veřejné správy proti padělkům a pirátství
  • zlepšování podnikatelského prostředí v oblasti ochrany průmyslových práv
  • spolupráci se spotřebitelskými organizacemi v dané oblasti

Dne 3. června 2009 získal projekt ORIGINAL záštitu premiéra Jana Fischera.

Kontakt:

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce - ICC)
Thunovská 12
118 00  Praha 1
Tel./fax: +420 257 217 744
E-mail: icc@icc-cr_cz
www.icc-cr.cz
 
 
Prostřednictvím národních výborů ICC podnikatelé přenášejí své zájmy, stanoviska a názory na představitele nejvyšších orgánů, institucí a vlád všech zemí, včetně OSN, EU, WTO, OECD, u kterých má ICC poradní status na nejvyšší úrovni.
ICC má neotřesitelnou autoritu k vytváření pravidel, podle kterých se provádí mezinárodní obchod. Přestože jsou tato pravidla dobrovolná (nemají povahu zákonů), jsou používána v každodenním styku a stala se tak neoddělitelným stavebním pilířem mezinárodního obchodu.
ICC poskytuje velký rozsah zásadních služeb, mezi kterými hraje důležitou roli provádění rozhodčích řízení v rámci stálého rozhodčího soudu - Mezinárodní rozhodčí soud ICC. Tento soud je celosvětově nejvýznamnější rozhodčí institucí.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.