Na kampani spolupracují

Státní ústav pro kontrolu léčiv

sukl_logo_cz_standard_male_2.jpg Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahajuje informační kampaň „Nebezpečné léky“ zaměřenou proti padělkům a nelegálním léčivým přípravkům. SÚKL chce upozornit širokou veřejnost na problematiku možného nebezpečí nakupování léků na internetu.

 

Mezinárodní obchodní komora ČR

ICC_Logo_CMYK_CZ_1.jpg Podle údajů Mezinárodní obchodní komory stojí padělatelství a pirátství světovou ekonomiku 750 miliard dolarů ročně. Výroba, následná distribuce a prodej plagiátů však nepůsobí škody jen majitelům práv z duševního vlastnictví, ale ve významném měřítku ohrožuje zdraví, bezpečnost a majetek obyvatelstva, zaměstnanost, konkurenceschopnost, obchod a investice do výzkumu, inovace a v neposlední řadě daňové výnosy. Kromě toho přináší i rizika bezpečnostní a propojení na organizovaný zločin.

 

Koalice pro zdraví

logo_kpz2_1.jpg Koalice pro zdraví a její partnerské organizace samozřejmě podporují iniciativy boje proti lékovým padělkům. Plně si všichni uvědomují, že používání padělků může ohrozit pacientovo zdraví.

 

Sexuologická společnost ČLS

Sexuologická společnost ČLS konstatuje, že lékaři sexuologové se poměrně často setkávají s tím, že pacienti dříve, než navštíví lékaře, nakupují různé medikamenty a potravinové doplňky na Internetu, nebo od pokoutních prodejců. Jedná se o látky s účinky afrodisiackými, látky na podporu erekce, a také hormonální přípravky s anabolickým účinkem.

 

SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. si uvědomuje nebezpečí a možné škody na zdraví, které hrozí zákazníkům v souvislosti s prodejem padělků léků, a proto plně podporuje kampaň Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

 

Celní správa České republiky

celni_sprava_2.png Všechny padělky jsou nebezpečné, padělky léků navíc zákeřné.

 

Grémium majitelů lékáren

Logo_GML.png Grémium majitelů lékáren jako profesní sdružení provozovatelů veřejných lékáren se aktivně zapojí do projektu SÚKL s názvem Nebezpečné léky .

 

Národní protidrogová centrála

NPC_130.png Léky, věc veřejná: Hrozba padělků

 

Česká Asociace Farmaceutických Firem

CAFF_logo_130_2.png Padělání léků představuje v dnešním světě značný hospodářský problém. Především však má padělání léků vysokou společenskou nebezpečnost, neboť ohrožuje lidské životy a podkopává důvěru obyvatel ve veřejné zdravotní systémy.

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

szpi_130.png Státní zemědělská a potravinářská inspekce nemá s problematikou léčiv nic společného jen zdánlivě. Dle zákona SZPI není kompetentní ke kontrole léků, nicméně do její působnosti spadají doplňky stravy - specifická kategorie potravin, která bývá veřejností s léky zaměňována.

 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

aifp_130.png Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), sdružující 31 významných farmaceutických společností s vlastním výzkumem a vývojem léčiv, plně podporuje všechny aktivity státní správy v boji proti nelegálním léčivům. AIFP se stala hrdým partnerem informační kampaně Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňující širokou veřejnost na nebezpečí plynoucí z nákupu léčivých přípravků z nelegálních zdrojů.

 

Úřad průmyslového vlastnictví

logo_upv_modra.png Léky, věc veřejná: Hrozba padělků.

 

Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

tuv_cz_130.png V souvislosti se stále se zvyšujícím tlakem na kvalitu a bezpečnost farmaceutických přípravků a různých doplňků stravy a neustálým tlakem na snižování veškerých nákladů může dojít k ohrožení bezpečnosti výrobků a v neposlední řadě k ohrožení zdraví a života pacientů.

 

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.