Analýzy padělků a nelegálních přípravků v laboratořích SÚKL

Vzorky s podezřením na padělky a nelegální přípravky jsou analyzovány v laboratořích Odboru laboratorní kontroly (LAB). Analýzy jsou prováděny na žádost organizačních složek státu (Policie ČR, Vězeňská služba, Celní správa). K analýzám, jejichž předmětem je identifikace neznámé látky, jsou využívány moderní technologie v oblasti instrumentální analýzy – metoda kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS), Ramanova mikroskopie, infračervená spektrometrie (FTIR) a ultra účinná kapalinová chromatografie (UHPLC).

Analýzy s tímto zaměřením byly poprvé v laboratořích LAB provedeny v roce 2003.  Jednalo se o analýzy doplňků stravy, ve kterých byla zjištěna přítomnost nedeklarované účinné látky. Tyto analýzy byly provedeny ve spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI). Analýzy doplňků stravy pokračovaly v následujících letech (2004 – 2005). V letech 2006 – 2007 byly provedeny první analýzy léčivého přípravku k léčbě erektilní dysfunkce a přípravků na hubnutí, které byly analyzovány také v roce 2008. Od roku 2009 po současnost jsou v laboratořích analyzovány převážně vzorky obsahující anabolické steroidy a přípravky k léčbě erektilní dysfunkce, zatímco vzorky přípravků na hubnutí jsou analyzovány již jen výjimečně. V posledních letech jsou v laboratořích častěji analyzovány léčivé přípravky obsahující psychotropní látky.

Vzorky analyzované v laboratořích LAB s podezřením na padělky a nelegální přípravky v současnosti:

  • léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce obsahující sildenafil-citrát (Viagra) a tadalafil (Cialis), vardenafil, dapoxetin
  • léčivé přípravky obsahující anabolické steroidy – převážně deriváty testosteronu (např. Sustanon)
  • léčivé přípravky obsahující psychotropní látky – benzodiazepiny (oxazepam, bromazepam, diazepam, alprazolam; tiaprid, zolpidem, trazodon, kvetiapin)
  • léčivé přípravky na hubnutí obsahující sibutramin, fentermin (Adipex retard)

Z výsledků provedených analýz vyplývá, že vzorky mohou obsahovat:

  • deklarovanou účinnou látku v deklarovaném množství
  • deklarovanou účinnou látku ve množství vyšším nebo nižším než je deklarováno
  • kromě deklarované účinné látky zjištěna přítomnost jiné účinné látky
  • zjištěna přítomnost jiné účinné látky
  • přítomnost účinné látky nebyla zjištěna

Vzhledem k tomu, že u těchto vzorků není známé složení, nejsou informace ani o použitých pomocných látkách. Výroba těchto přípravků je prováděna v nevyhovujících podmínkách, stejně tak jejich dovoz nebo skladování.

Výsledky analýz jsou předávány ke zveřejnění odd. TIO a jsou k dispozici zde: http://nebezpecneleky.cz/modules/counterfeit/

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.