Přípravky na podporu erekce (erektilní dysfunkce)

V nelegálních a padělaných lécích na podporu erekce se často objevují účinné látky, jejichž užívání bez dohledu lékaře může způsobit závažné poškození zdraví.

Nejčastěji se jedná o tyto látky:

SILDENAFIL, TADALAFIL, VARDENAFIL

Při užívání přípravků na posílení mužské erekce (přípravky s obsahem sildenafilu, tadalafilu, vardenafilu) je nutné vždy posoudit zdravotní stav pacienta, zvláště kardiovaskulární funkce, neboť sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Při používání přípravku bez dohledu lékaře, existuje nebezpečí:

  • závažných kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, komorové arytmie, krvácení do mozku (cévní mozkové příhody), přechodných ischemických atak, vysokého a nízkého krevního tlaku, bolesti na hrudi, palpitace (bušení srdce), tachykardie (zrychlená srdeční činnost), poruchy zraku, 
  • poruchy zraku a případy náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu.

NOR-ACETILDENAFIL, ACETILDENAFIL, HYDROXYHOMOSILDENAFIL

Látka strukturně blízká sildenafilu, u které nejsou dosud známy farmakologické a toxikologické vlastnosti. Nelze vyloučit, že její užívání může vést k závažnému poškození zdraví nebo ke vzniku závažných nežádoucích účinků.

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.