SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. si uvědomuje nebezpečí a možné škody na zdraví, které hrozí zákazníkům v souvislosti s prodejem padělků léků, a proto plně podporuje kampaň Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

Cílem SOS v této kampani je důsledně informovat spotřebitelskou veřejnost o dané problematice a aktivně tak pomoci v boji proti nelegálním prodejcům léků.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Novákových 8, 180 00 Praha 8
Tel.: + 420 224 239 940
Fax: + 420 224 239 941
www.spotrebitele.info

Tiskový mluvčí
Jan Votočka
votocka@spotrebitele_infoTel.: +420 777 016 014 

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává časopis SOS magazín a realizuje řadu dalších aktivit zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese www.spotrebitele.info/kodex

Nahoru

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.